Diensten

Nieuw- en verbouw

Aannemersbedrijf M. Duinmaijer BV. is aannemer van nieuw- en verbouw in woning- en utiliteitsbouw, overheidsgebouwen, sportaccommodaties, etc. Van stolpboerderij tot bankgebouw en van kerk tot winkelruimte, door meer dan 60 jaar ervaring weten we waar we over praten.

Aan de hand van de wensen van de klant denken wij mee, zodat het resultaat niet alleen technisch van een zeer hoog niveau is, maar ook daadwerkelijk aan de behoefte van de klant voldoet.

Machinale houtbewerking

Machinale houtbewerking of machinaal timmerwerk, waaronder houten kozijnen, deuren, geprofileerde delen en lijstwerk worden door vakbekwame timmerlieden in onze eigen werkplaats gemaakt. Door traditioneel vakmanschap, moderne technieken, een grote voorraad materiaal en een eigen spuiterij kunnen wij hierdoor een hoge kwaliteit en snelle levertijden garanderen, voor zowel eigen werk als voor derden (collega aannemers en ZZP’ers).

Het vervangen of aanbrengen van kozijnen doen wij met grote regelmaat. Advies, exact inmeten, uittekenen, productie en montage wordt door onze eigen vaklieden uitgevoerd. Zowel een enkel stuks kozijn of voor uw gehele woning.

Houtskeletbouw en prefab

In onze eigen werkplaats maken we prefab houtskeletbouw wanden en daken, dakkapellen, traditionele spanten en complete vierkanten voor stolpboerderijen. Het meeste hout, plaat- en isolatiemateriaal hiervoor hebben we in ruime hoeveelheid op voorraad. Voor traditionele spanten en vierkanten voor stolpboerderijen is het hierin niet ongebruikelijk dat we voor u kijken naar gebruikt hout met zware afmetingen om ook het nieuwe houten skelet, een zoveel mogelijke authentiek karakter mee te geven.

Restauratie

Van oudsher is aannemersbedrijf M. Duinmaijer BV een specialist in restauratiewerkzaamheden. In onze omgeving staan Amsterdam, De Zaanstreek, Waterland, Alkmaar en onze eigen gemeente Graft - De Rijp bekend om hun mooie gemeentelijk- en rijksmonumenten. Door de kennis en ervaring van onze vaktimmerlieden en eigen machinale timmerwerkplaats zijn we specialist op dit gebied. Niet zonder reden hebben we vele gevels en interieurs aan de Keizergracht en Herengracht in Amsterdam mogen restaureren, waaronder de mooiste panden van de prestigieuze ‘Gouden Bocht’.

Ook verscheidende kerken in de omgeving hebben we gerestaureerd, waaronder het rechtzetten van de toren van de St. Bonifatiuskerk met ingenieuze vijzelconstructies.

Stolpboerderijen

Aannemersbedrijf M. Duinmaijer BV heeft tal van verschillende stolpboerderijen, gerestaureerd, verbouwd en nieuw mogen (her)bouwen. Bij het nieuw- of herbouwen van deze hebben we hiervoor al verschillende methoden en werkwijzen gehanteerd:

Aan de Zuiderweg in de Beemster is tijdens de sloop van de bestaande stolp, het nog intacte vierkant gehandhaafd en tijdelijk ‘aan de kant’ gezet. Tijdens de nieuwbouw is deze teruggezet, daar waar nodig gerestaureerd en is de nieuwe stolp hierom heen gebouwd.

Aan de IJselmeerdijk in Warder hebben we een nieuwe stolpboerderij gebouwd met een stalen draagconstructie en betonnen vloeren. De naastgelegen kapberg van de stolp is wel authentiek nieuw gebouwd met een houten draagconstructie.

Aan het Schardam in Schardam hebben we met gebruikt hout het bestaande vierkant gereconstrueerd. Resultaat is een schitterend nieuwe woonstolp met een nieuw, maar authentiek vierkant hierin. Gelijktijdig met het bouwen van de stolp hebben we een schapenboet gebouwd en voorafgaand hiervan hebben we voor de opdrachtgever een paardenstal gebouwd.

Aan de Kopdammerdijk in Grootschermer hebben we de stolpboerderij herbouwd, bestemd voor dubbele bewoning. De woningscheidende muur en overig dragende muren zijn opgetrokken uit kalkzandsteen.

Zoals de boerderijstichting ‘Vrienden van de Stolp’ dit mooi verwoord: “De stolp is als beeldbepalende ‘piramide van de polder’ het icoon van het Noord-Hollands landschap” We zijn er dan ook trots op dat we ‘vrienden van stolp’ zijn.

Onderhoud

Tijdig onderhoud beheerst de kosten en uw pand blijft in goede conditie. Door goed en regelmatig onderhoud uit te voeren gaan onderdelen langer mee en is het risico op (gevolg)schade kleiner. Minder kosten dus. Verschillende particulieren, bedrijven, besturen, VVE’s en beleggers behoren hiervoor tot de vaste klantenkring van Aannemersbedrijf M. Duinmaijer BV.

Milieubewust bouwen

Duurzaam, energiezuinig en milieubewust bouwen. Uw woning moet voldoen aan de door de overheid gestelde EPN norm. Door er op een goede manier mee om te gaan, zullen de genomen maatregelen zeker tot meer kwaliteit, comfort en financieel voordeel leiden.

Aannemersbedrijf M. Duinmaijer BV hecht dan ook grote waarde aan de energiezuinigheid. Daarom gebruiken wij in de meeste gevallen isolatiewaarden die hoger liggen dan de eis van het bouwbesluit.

Want energiezuinigheid wordt bereikt door goede isolatiematerialen te gebruiken, luchtdicht te bouwen en een energiezuinige installatie toe te passen. Maar minstens zo belangrijk is het dat die materialen en installatie dan ook op een juiste manier worden aangebracht en geïnstalleerd.

Het milieu zo min mogelijk belasten wordt bereikt door materialen en producten toe te passen met een lange levensduur, die tijdens productie, gebruik en afvalfase zo min mogelijk vervuiling opleveren. Daarom wordt het vrijkomende afval door ons ook gescheiden aangeleverd. Ook door energiezuinige installaties toe te passen wordt het milieu gespaard. Denk hierbij aan WTW installaties of verwarming met aardwarmte, deze zullen ook gelijk leiden tot verlaging van de energiekosten. Maar ook het ontwerp van de woning is erg belangrijk, houdt rekening met mogelijke veranderingen in het gebruik en functie van de woning.

Prijs, kwaliteit en het milieubewustzijn zijn dan ook de reden van de stichting ‘Mijn CO2 Spoor’ geweest dat Aannemersbedrijf M. Duinmaijer BV voor hen een nieuw onderkomen heeft mogen realiseren.